Yapı Denetim Otomasyon Sistem Genel Özellikleri
• Tek ekranda sözleşme hazırlama
• Hazırlanmış sözleşme üzerinde tarih bazlı alacak takibi (Kimde hangi sözleşmeden ne kadar alacak kaldığının takibi gerektiğinde uyarı sisteminin devreye girmesi)
• İnşaat durum yüzdeleri girilerek tahsilat ile inşaat durumunun kıyaslaması otomatik yapılıp gecikmiş hakedişlerin uyarılması
• Saymanlığa yapılan ödemelerin işlenmesi ile bayındırlıktan ne kadar bekleyen hakediş alacaklarının olup olmadığı raporu
• Tahsil edilecek hakedişlere ait faturaların parçalı olarak ve tevkifatlı şekilde kesilebilmesine imkan sağlar. (Sözleşme tutarı haricinde kesilen faturalardan dolayı borçlanma söz konusu değildir.)
• Saymanlıktan gelen banka hesabına aktarılan hakedişlerin kesintilerin ilk taksitten otomatik olarak bankaya aktarılması sureti ile banka hesap takibi, 4 ayrı işlemin otomatikyapılması
• Programda her parametre değiştirilebilir durumdadır ( Damga vergisi oranları - bayındırlık ve belediye kesinti oranları) vs.
• Sektöre özel işlemler dışında cari - stok - fatura - irsaliye - banka - kasa - genel gider işlemleri programımızda mevcuttur.