Program Özellikleri

1.Kalite Yönetim Sabitleri :
Kalite Yönetim tanıtım Kitabı - Procedur şablonları Hazırlama
Görev Yetki ve Sorumluluklar El Kitabı Hazırlama
Talimat Şablonları Hazırlama
Form Taslak Şablonları Hazırlama
Kalite El Kitabı Hazırlama

2.Evrak Yayım ve Kontrol :
Evrak Dağıtımı - Evrak Dağıtım Raporları
(Menü diğer aşamaları tanımlar bölümünden yapılacak talimatlara göre oluşturmaktadır.)